Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie (z siedzibą w Poznaniu) działa na terenie całego kraju. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pilot wycieczek lub przewodnik miejski albo terenowy, posiadający ważne uprawnienia wydane przez władze RP, który uznaje społeczne i edukacyjne znaczenie turystyki kulturowej i chciałby współdziałać dla jej rozwijania w naszym kraju i poza jego granicami. 

Do współpracy zapraszamy także osoby, które nie posiadają jeszcze uprawnień pilota wycieczek i/lub przewodnika turystycznego, na przykład studentów kierunków związanych z turystyką. Osoby takie mogą włączyć się w prace stowarzyszenia jako członkowie wspierający. Członkostwo takie daje prawo do brania udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez stowarzyszenie, a także włączenia się w prace poszczególnych sekcji natomiast jedynym jego ograniczeniem jest brak czynnego i biernego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu. 

Dla uniknięcia niepotrzebnej konkurencji z pozostałymi, pokrewnymi organizacjami środowiska pilotów i przewodników, preferujemy przyjmowanie chętnych z grona tych, którzy dotąd nie należą do żadnego innego stowarzyszenia pilotów lub przewodników i zadeklarują uznanie naszych celów za własne. Zapraszamy takie osoby do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia. Prócz nich szczególnie chętnie powitamy wśród nas wykładowców turystyki kulturowej, miejskiej i edukacyjnej, pracujących na polskich uczelniach.