Sekcja edukacji turystycznej

Sekcja zajmuje się wypracowywaniem, monitorowaniem i wdrażaniem programów dydaktycznych w zakresie edukacji regionalnej oraz opracowywaniem materiałów i projektów dotyczących działań na styku edukacji szkolnej i turystyki (w tym metodyki przewodnictwa oraz pilotażu). Sekcja opracowuje także programy wycieczek edukacyjnych i opiniuje istniejące programy w tym zakresie. Może podejmować zadania o charakterze szkoleniowym dla pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz nauczycieli w tym zakresie.

Sposób pracy: Zespołowe opracowywanie i testowanie materiałów, przygotowywanie i przeprowadzania prelekcji i warsztatów.