Sekcja szkoleniowa – piloci

Cele sekcji: organizowanie spotkań stacjonarnych i wyjazdów szkoleniowych. Ponadto zadaniem sekcji jest organizowanie dla członków Stowarzyszenia wyjazdów, służących poznawaniu nowych tras i szlaków turystycznych a także do obiektów włączanych w obieg turystyki kulturowej. Zapotrzebowanie w odniesieniu do tematyki, która powinna być poruszona w czasie wykładów mogą zgłaszać wszystkie osoby związane ze Stowarzyszeniem, plan spotkań ustalany jest na zebraniu sekcji. 

Sposób pracy: spotkania szkoleniowe, warsztaty, prelekcje i wykłady, wyjazdy szkoleniowe do miejsc i na szlaki

Do zadań szczegółowych sekcji należy zaproszenie osoby, która jest ekspertem z danej tematyki oraz zorganizowanie spotkania i moderowanie jego przebiegu. Wykłady i prelekcje wygłaszane są przez przedstawicieli środowiska akademickiego, - autorów publikacji z zakresu tematycznego. Warsztaty i szkolenia prowadzone są przez członków Stowarzyszenia, specjalizujących się w danej tematyce w swojej działalności, koordynatorów szlaków i tras turystycznych oraz fachowców z określonej dziedziny