Sekcja szkoleniowa – przewodnicy

Cele sekcji to dalsza edukacja przewodników miejskich i terenowych w odniesieniu do miast i terenów, w których działa sekcja. Wyjścia i objazdy służą poszerzaniu i aktualizowaniu wiedzy o miejscach i obiektach oraz doskonaleniu umiejętności przewodnickich. 

Sposób pracy: wykłady monograficzne, wyjścia terenowe, prelekcje tematyczne, objazdy szkoleniowe

Do zadań szczegółowych sekcji należy organizowanie wyjść szkoleniowych do miejsc niedostępnych na co dzień, nowo włączonych w ofertę turystyczną lub po znacznych zmianach oferty w ramach obiektu (jak wzbogacenie ekspozycji, przebudowa obiektu itd), a także na ważniejsze i ciekawsze wystawy czasowe. W czasie takich wyjść dany obiekt, miejsce lub trasa omawiany jest kompleksowo i/lub aspektowo. Ponadto sekcja organizuje prelekcje tematyczne, dotyczące tematów i aspektów historii i współczesnego życia miasta i aglomeracji oraz innych terenów uprawnień. Listę tematów, na które jest zapotrzebowanie oraz obiektów wybieranych do eksploracji wyznaczają członkowie sekcji na jej zebraniu. Do prowadzenia wykładów i prelekcje sekcja zaprasza wykładowców akademickich, fachowców w danej dziedzinie, wyjścia, objazdy i spotkania na miejscu prowadzą członkowie sekcji oraz pracownicy zwiedzanych obiektów.