Kim jesteśmy i jak powstaliśmy

Osoby związane ze stowarzyszeniem łączy wspólna pasja – turystyka kulturowa. W naszym gronie jako pełnoprawni członkowie działają licencjonowani przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. 
Jako członkowie wspierający są wśród nas także osoby, które nie posiadają jeszcze takich uprawnień, jednak interesuje je świadczenie usług turystycznych rozumianych jako coś więcej niż tylko słońce, plaża i morze. 

Przy okazji wycieczek, spotkań i dyskusji we własnym gronie wielu z nas zauważało, że coraz więcej jest turystów, którzy oczekują od przewodnika i/lub pilota szczegółowych informacji na temat miejsc, czy wydarzeń, o których mówią. Wymaga to ciągłego doskonalenia i rozwijania wiedzy oraz bycia na bieżąco z wciąż poszerzającą się ofertą szlaków i eventów. Uznaliśmy, że wymiana doświadczeń i wspólne podnoszenie kompetencji będzie dużo bardziej efektywne, niż zdobywanie wiedzy samemu. Tak pojawił się pomysł na powołanie Stowarzyszenia. 

Zdajemy sobie sprawę, że cele naszego Stowarzyszenia w wielu kwestiach pokrywają się z tymi, które realizują podobne organizacje zrzeszające pilotów i/lub przewodników, m.in.:
- tworzenie baz danych przewodników i pilotów dla zleceniodawców,
- organizacja spotkań i wyjazdów szkoleniowych dla członków,
- reprezentowanie na zewnątrz interesów grupy zawodowej przewodników i pilotów.
Elementem, który wyróżnia nas od innych stowarzyszeń pilotów i przewodników jest skupienie na turystyce kulturowej. Dlatego jednym z naszych ważniejszych zadań, realizujących ten cel będzie podejmowanie wspólnie i jako organizacja wysiłków na rzecz wpisywania projektów związanych z turystyką kulturową (np. wyznaczanie i organizacja nowych szlaków tematycznych) do strategii rozwojowych polskich miejscowości i regionów.

Struktura stowarzyszenia
Grupami roboczymi w ramach Stowarzyszenia są sekcje. Członkowie zwyczajni i wspierający, skupieni w poszczególnych sekcjach, realizują cele Stowarzyszenia.